prinsippet

Den viser til en lov eller regel, som blir håndhevet, som må styres for å oppnå et formål i orden; dette er konsekvensen av noe. Der naturlovene for eksempel snakker om fysiske prinsipper, som på andre felt, er eksistensen av prinsippet nødvendig som må oppfylles eller er et resultat av forskjellige fakta. Juridisk sett definerer det spanske språkakademiet det på flere måter: en base, et fundament, et opphav, en grunnleggende årsak til noe eller noe, det første øyeblikket av å være, livets eksistens, en guide, mellom andre.

prinsippet

Konseptet som kan forstås som en disiplin, er refleksjon eller primære kjennetegn ved et system, som antas, uten at det ikke er mulig å fremme, arbeide, leve, forstå et spesifikt system. Ordet kommer fra gammel latin, Principium, som i sin etymologi av ordet er det som blir tatt først. Også relatert er prinsippet med moral og gode skikker, til en person, gruppe eller samfunn, som i religion er basert på dette for en moral full av ære; siden en dobbel moral eller tvilsom moral, ikke er på grunnlaget for ærlige prinsipper, når den er etablert som en individuell samvittighet, noe som fører til en etikk om tvangsverdier om hva man har eller bør gjøre som riktig. Bruksprinsippet tas som en årsak til handling for å få slutt, for å oppnå de målene som må utøves for å nå et ønsket mål.

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020