profit

Fortjeneste, kommer fra det latinske lukrummet, er overskuddet eller fordelen som oppnås fra noe. Kommersielle virksomheter er for fortjeneste, det vil si en viss økonomisk fordel.

profit

Når det gis utbytte gjennom totale inntekter og disse overstiger totale produksjons- og distribusjonskostnader. Det forutsetter med andre ord at selskapet mottar mer penger enn det bruker. Ellers, i stedet for ikke å tjene penger, ville selskapet ha tap.

Fortjeneste er en persons intensjon om å øke kapitalen gjennom en juridisk handling. Denne intensjonen reguleres vanligvis gjennom signering av en kontrakt.

Tap av fortjeneste representerer det selskapet har sluttet å tjene i møte med den skadelige hendelsen, for eksempel: skaden på noen maskiner.

Kompensasjonen oppnådd for forekomst av en uheldig hendelse vil bli tildelt så lenge den tapte fortjenesten og dens direkte forhold til skaden kan verifiseres. På den annen side er det nødvendig å kunne bestemme økonomisk hva som har gått tapt.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020