proletariat

Proletariat kommer fra den proletariske oppføringen og dette fra den latinske "proletarius" som betyr "tilhørighet til barna." Ordboken til det spanske kongelige akademi definerer ordet proletariat som "sosial klasse bestående av proletarer." Proletariatet viser til den lavere sosiale klassen, som eksisterte i moderne tid, og som blir tvunget til å tilby tjenester til borgerskapet i bytte mot vederlag for manglende produksjonsmidler . Og det skal bemerkes at hvert av medlemmene som tilhører denne klassen kalles en proletar .

proletariat

Under det keiserlige Roma var proletariatet sammensatt av borgere som delte den laveste klassen, hvis eiendommer ikke var eksisterende, og bare hadde muligheten til å skaffe barn eller som de den gang ble kalt "proles", for å øke hærene av det eksisterende imperiet.

På den annen side, som skilte seg fra proletariatet, var borgerskapet den som hadde produksjonsmidler, som utgjorde den øvre sosiale klassen. Og befolkningen som klassifiserte seg sosialt under proletariatet, og dermed utgjorde den siste av de sosiale lagene, som også ble ansett for å mangle klassebevissthet, ble kalt lumpenproletariatet .

Det var da den tyske kommunistfilosofen og militanten Karl Marx, som nærmet seg begrepet igjen da han studerte romersk rett ved Universitetet i Berlin, med det formål å identifisere den lavere klassen eller arbeiderklassen, som ikke hadde ressurser og bare kunne ha barn og arbeid, for å differensiere proletariatet og lumpenproletariatet, og plasserer den borgerlige eller kapitalistiske klassen som en antagonistisk gruppe.

Anbefalt

Membrana
2020
Sociopatía
2020
Naturvitenskap
2020