ratifikasjon

Ordet ratifikasjon brukes til å definere handlingen som en person, enten i ord eller skriftlig, bekrefter eller godkjenner situasjoner eller handlinger . Det kan da sies at ratifisering er en måte å innvilge samtykke til noe eller noen for å bekrefte godkjenning, sannhet eller kontinuitet et eller annet sted, i tilfelle det er knyttet til mennesker. Det er av største betydning for avklaring av fakta, så vel som for å stoppe rykter, siden når en ratifisering blir manifestert, blir usikkerhet og mistillit eliminert som en helhet.

ratifikasjon

I journalistisk sammenheng er det for eksempel viktig at det før publiseringen av en nyhetsartikkel blir ratifisert, dette for å gi sannhet til det og at mediene som sender den ikke mister troverdigheten.

I juridiske forhold er ratifikasjon viljeerklæringen, hvorved en person gir sitt samtykke til å oppnås ved virkningene av en rettslig handling, som til å begynne med ikke har noen rimelig rettslig makt til å binde ham.

På den annen side er ratifiseringen av underskrifter som er gjort i offentlige notarer dokumenter som notar noterer gjennom, at personene som dukket opp foran ham, så ut til å anerkjenne og ratifisere underskriftene som de stemplet på et visst dokument, og at De erklærer at de helt og holdent er deres egen håndskrift. Det eneste kravet som er nødvendig for å realisere dette dokumentet er presentasjonen av originaldokumentet, hvis underskrifter de vil ratifisere.

Anbefalt

Ammoniaksyntese
2020
grunneier
2020
Tonina
2020