redaksjonen

Ordet Drafting kommer fra det latinske uttrykket « Redactĭo » som refererer til handlingen og effekten av å skrive som betyr å skrive en eller annen situasjon, hendelse eller forklaring, man tidligere har tenkt. Skrivingen antar en viktig kunnskap i å etablere former og betydninger som gir sammenheng og tekstlig samhold til det som er skrevet, siden ordenen på ordene kan endre tekstens vinkel og kan tolkes feil, er det essensielt at redaktøren organiserer mentalt ideene du vil fange på papir. Når ideen er organisert i sinnet, er neste trinn å definere hvilke som er hovedideene og de sekundære ideene, slik at lyden i forfatterskapet ikke blir påvirket av mangelen på konsentrasjon av ideer som igjen ikke vil tillate riktig tolkning. av tekstfaget.

redaksjonen

Selv om det er vanlig å forholde skriving til kunstnerisk litteratur, forutsetter enhver handling der ord blir skrevet og gitt mening og orientering at skrivemetoder blir brukt. Dens betydning på latin er å sette orden, organisere, slik at skriving kan defineres som handlingen med å bestille ord, tanker eller opplevelser, for å bli tolket riktig av alle som leser dem.

Writing refererer også til det fysiske stedet der journalisten, skribenten eller redaktøren skal skrive, det er grenen til avisen der redaktøren skal skrive notatene sine for eksempel. Også begrepet Skriving brukes for å navngi gruppen / teamet av redaktører som er ansvarlig for distribusjon av informasjon på trykk.

Anbefalt

Butterfly Effect
2020
subtraksjon
2020
utstilling
2020