representasjon

Representasjonen består av utførelsen av representasjonshandlingen, betyr i utgangspunktet anvendelsen av en idé eller et bilde som erstatter virkeligheten, og kan sees i utallige hverdagslige aspekter av menneskelivet .

representasjon

I det juridiske aspektet er representasjon ervervet som en person (juridisk som advokat eller ikke) eier for å utføre handlinger i navnet til sin representerte part, slik representasjon kan dømmes lovlig eller av egen fri vilje mellom begge parter, et eksempel kan Nevn i tilfelle et foreldreløst barn av far og mor i hans familiebilde eller hans personlige bånd, må en veileder tildeles den som har ansvaret for ham til han fyller majoriteten, dette ville være en juridisk eller lovlig antatt representant På den annen side er foreldre frivillige representanter for sine barn på det tidspunktet de ble unnfanget, og dette vil være eksemplet på en frivillig juridisk representant .

Hvis vi vender oss til det kunstneriske og kommersielle feltet, ville et eksempel på representasjon på et kunstnerisk nivå være figurativ kunst, som er helt motsatt av abstrakt, det vil si i denne typen kunst hvis delene som utgjør maleriet er identifiserbare, som f.eks. Maleriet av "Nattverden" er en representasjon av en historie figurert i Bibelen, eller portretter av mennesker som "La Monalisa" er en representasjon av en tenkt person; representasjon er også et begrep som brukes for iscenesettelse av teatre . På et kommersielt nivå kan kommersielle representanter nevnes, som er ansvarlige for å representere et selskap når det gjelder kjøp av en vare eller salg av et produkt .

Anbefalt

penger
2020
objekt
2020
kosmologi
2020