resignification

Det brukes som en måte å flytte eller omorientere betydningen av noe hvis betydning har fått nye egenskaper i en gitt kontekst selv utenfor seg selv. For eksempel, og uten tvil, blir identitetsspørsmålet adressert av dette. Tradisjoner kan gå gjennom en prosess med avskjed for et fag eller en sosial gruppe, for å nevne et eksempel: prosesjonen til Divina Pastora i byen Barquisimeto i Lara-staten i Venezuela, som tradisjonen for de religiøse, antas i en betydning annerledes eller bred.

resignification

På samme måte ser vi de forskjellige kulturene som gjennom årene har tatt nye begreper eller har blitt fratrådd av hovedpersonene sine, for å nevne en av dem, den urfolk. Men det er ikke bare på kulturnivå man kan snakke om fratredelse, siden reformene, de nye paradigmene eller ordningene dukker opp i livene våre daglig og at de er grunnleggende for de nye styringsstrategiene, og dermed oppnår konseptualiseringen av en ny ideologi.

For arkitekter er fratredelse å lese om en betydning i et forverret bygg som lar dem gjenopprette eller omstrukturere en fasade under et nytt konsept. I dag brukes resignasjon i stor utstrekning siden forskjellige scenarier presenteres på det politiske, økonomiske, sosiale og sportslige området, blant annet der nye forestillinger, ideer eller forslag som oppstår fra tanker blir gitt og dermed redegjør for at Kunnskap har sine egne betydninger, som gjør det mulig å berike og utvikle nye utfordringer, oppgaver og forslag innen kunnskapsfeltet.

Anbefalt

kolikk
2020
Sastre
2020
Akropolis
2020