respektere

Ordet Respekt kommer etymologisk fra Latin Respus, som betyr "handling av å se tilbake", "hensyn, oppmerksomhet"; Han foreslår da, som et nøye blikk, å ta noe i betraktning. Respekt er å anerkjenne andres rettigheter ; det er anerkjennelsen, hensynet, oppmerksomheten eller anerkjennelsen som skyldes andre mennesker. Det er en betingelse for å vite hvordan man skal leve og oppnå fred og ro. Verdien av respekt er basert på etikk og moral . Når en person er respektfull, aksepterer og forstår måtene å tenke og handle annerledes på enn sine, behandler han også med stor omhu alt som omgir ham.

respektere

Generelt er det det grunnleggende grunnlaget for en sunn og fredelig sameksistens blant medlemmene i et samfunn. Respekt praktiseres når det blir forstått at handlefriheten til hver enkelt ender når den av den andre begynner. I sammenhengen med venner, familie og kolleger, som står overfor den samme situasjonen, har hver sitt synspunkt. Når du ser ting annerledes, er det viktige å akseptere andres mening.

Det kan sies at respekt er nært knyttet til toleranse, siden det ikke ville fungert hvis det ikke var respekt, det tilfører en positiv moralsk kvalitet til toleranse, som først krever forståelse, og deretter muliggjør den moralske vurderingen av hva det som respekteres eller inspirerer oppmerksomhet tolereres, eller bedre. Derfor skjuler ikke respekt noen form for ulikhet, enten det er om makt eller verdighet, men en likebehandling.

Respekt omfatter alle livssfærer, og begynner med det vi skylder oss selv og våre medmennesker, det vi skylder miljøet, levende vesener og naturen generelt uten å glemme respekten for lovene, til sosiale normer, til minnene til forfedrene, og til stedet der vi ble født. Betydningen av respekt er også relatert til frykt, mistanke eller bekymring som noen eller noe har. Noen eksempler på respekt er: “Å fly med fly gir meg mye respekt”, respekt for foreldre og eldre, respekt for nasjonale symboler, etc.

Hva er respekt

Verdien av respekt er en av de viktigste, den må dyrkes fra hjem og skole, av denne grunn støtter den forhold til familie, venner og resten av menneskene som er rundt individene innen samfunnet. Respekt er avgjørende for at harmoni kan eksistere i et samfunn.

Betydningen av respekt er å vise takknemlighet for en annen person, uavhengig av deres ære og aktelse, det vil si at du ikke skal undervurdere en person for hans tilstand, uansett hva den er, ære er en betingelse som vi alle har.

Land har forskjellige levekår og situasjoner der samfunnet krever toleranse og respekt for hva innbyggerne sier, gjør og representerer angående sin kultur, religion, politiske tendenser og til og med for livet selv.

Når en person har respekt for seg selv, er han i stand til å erkjenne at det er respekt, en verdi som alltid må praktiseres, enten av takknemlighet eller hensyn til andre. Av denne grunn er et av hovedtrekkene ved respekt at for å kreve det, må du vite hvordan du respekterer, forstår andre og verdsetter deres interesser og behov.

Evolusjonen av respekt i samfunnet

Definisjonen av respekt i samfunnet er viktig for en sunn sameksistens og et harmonisk forhold mellom individer.

I eldgamle tider ble respekten ansett som en av hovedverdiene som burde innrulles hos mennesker ved fødselen, til tross for at den har gått tapt litt i samfunnet, er det viktig å fortsette å promotere hos barn og til og med voksne hvis er nødvendig.

Respekt må læres, av denne grunn er det foreldrenes ansvar å lære disse verdiene til barna sine, på denne måten vil det gå fra generasjon til generasjon og dermed vil ikke samfunnet miste dette verdifulle instrumentet for en bedre sameksistens .

Utdanning og undervisning i verdier og respekt er ikke bare lærerens ansvar, mange foreldre mener at dette bør læres på skolen og de bryr seg ikke om måten barna deres oppfører seg på, av denne grunn har menneskeheten mangler verdier, noen barn de kjenner ikke definisjonen av respekt, de respekterer ikke lenger foreldrene sine eller menneskene rundt dem.

For at det skal være en sunn sameksistens i et samfunn, må det tas med i betraktningen at det er grenser for hva som kan gjøres, hva som ikke skal gjøres, og fremfor alt hvor andres rettigheter begynner. Ved å vise respekt, aksepterer og setter du pris på andre menneskers dyder, kan de være dine ferdigheter og visdom.

Det er en setning av respekt som sier "rettighetene mine slutter der noen andres begynner." Respekt innebærer at du må være tolerant og med begrensninger overfor andre og på denne måten kunne bygge et bedre samfunn fritt for forbrytelser, klassisme, angrep og overgrep.

Respekter setninger

En av de viktigste og verdige egenskapene til en person er respekt, ved å være respektfull når du behandler andre, unngås konflikter, siden du vil bli behandlet på samme måte som du behandler, på denne måten oppnås bedre mellommenneskelige forhold.

Her er 10 setninger av hva som er respekt, der denne store dyd som enhver person skal ha, kommer til uttrykk.

respektere

1) Hvis du vil bli respektert av andre mennesker, er det best at du respekterer deg selv, bare gjennom selvrespekt vil andre bli tvunget til å respektere deg.

2) Du må vite hvordan du skal føle deg, du må vite hvordan du skal kjempe for å tjene andres respekt og respektere de andre.

3) Uten følelsen av respekt er det ingen måte å skille menn fra dyr.

4) For å skape indre ro, er det viktigste å utøve medfølelse og kjærlighet, forståelse og respekt for alle livsformer.

5) Jeg respekterer ordre, men jeg må også respektere meg selv, og jeg vil ikke adlyde noen regel som er spesielt laget for å ydmyke meg selv .

6) Respekt betyr ikke frykt og underdanig ærbødighet; ifølge ordets rot (respicere: look) evnen til å se en person som han er, å være klar over sin unike individualitet.

7) Mennesker med et sunt bilde av seg selv krever respekt av andre. De behandler seg selv godt og indikerer derved til resten av folket hvordan de skal behandles.

8) Det er lett å forstå at arten, uten respekt, sympati eller gjensidig støtte, degenererer. Det betyr imidlertid ikke noe for lederklassen som ender opp med å oppfinne en hel falsk vitenskap for å bevise noe annet.

9) Når vi behandler mennesker som de er, vil de forbli som de er. Når vi behandler dem som om de var det de skulle være, blir de det de skulle være.

10) Ettersom alle mennesker er, etter min mening, skapninger designet av Gud, må vi respektere andre mennesker. Det betyr ikke at de er nødt til å gå med på beslutningene sine eller gå med på deres meninger, men jeg respekterer dem som mennesker.

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020