resultere

Resultat er kjent for å være et effektnavn dannet fra partikkel av verbet som resultat, og dette kommer igjen fra det latinske resultatet (hoppe tilbake, sprette, bli returnert, etc.). Kort sagt, når vi snakker om et resultat, er det bare en effekt eller konsekvensen av et faktum.

resultere

I følge ordboken til Det kongelige spanske akademi refererer definisjonen av resultat til effekten, konsekvensen eller konklusjonen av en handling, en prosess, en beregning, osv.; ting eller måte som noe ender på: resultatet av et eksperiment, resultatet av press, resultatet av en oppførsel, resultatet av en subtraksjon, resultatet av et spill, blant andre eksempler.

Selv om de er brukt i forskjellige sammenhenger som ikke er relatert til hverandre, som medisin, sport og undervisning, blant andre; begrepet resultat refererer alltid til det samme, uavhengig av hvilken type omfang det sees i og innebærer å få et svar, som selvfølgelig i noen tilfeller ganske enkelt vil være tall og i andre tilfeller bare kan være ord, som å være positive eller negative. Når det gjelder medisin, for eksempel når legen må finne ut om vi er smittet av et virus eller en sykdom, generelt, får han oss til å underkaste oss en medisinsk analyse som senere, og på grunn av dets resultat, negativ eller positiv, vil tillate ham å bestemme tilstand og med dette i hånden den beste behandlingen for å overvinne nevnte tilstand

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020