retur

Dette ordet refererer til det å gi noe tilbake til noen . Det er en prosess som er basert på eiendomsretten til en viss person med hensyn til et visst konkret eller immaterielt god som ble levert med en type spesifikk mål. Det vil si; Det er tilbakeleveringen av det som ble levert i en viss tid, og av personlige grunner blir det returnert til hjemstedet eller opprinnelsen.

retur

Fra et økonomisk synspunkt består avkastningen av levering av en kapital til en kreditor som hadde gitt den til å oppnå en rente; Derfor anses en slik omstendighet å være løst når det totale beløpet (hovedstol og tilsvarende renter) er gjenopprettet, med mindre en forhandling og en avtale mellom partene slår fast noe annet. Returen kan forstås som restitusjon av noe til den tidligere staten . Hvis en person foreslår å gjenopprette en tredør, kan det sies at de vil prøve å gjenopprette denne døren til sin tidligere prakt. På denne måten vil døren komme tilbake så langt det er mulig til staten før det forverres.

Hvis vi legger igjen et objekt for noen å bruke midlertidig, venter vi på at det kommer tilbake. Vi har gjort deg en tjeneste, og dette innebærer at det må være refusjon, i det øyeblikket du mottar det som ble gitt på en bestemt dato.

Refusjonsmekanismen vises også i forholdet mellom enkeltpersoner og banker . Bankene låner ut penger og beløpet må returneres med en rentetillegg. Det er en avtale som spesifiserer vilkårene og vilkårene.

Anbefalt

Kontinuerlig evaluering
2020
magnitude
2020
Bioquímica
2020