rolle

Ordet rol kommer fra det latinske "rotulus" som betyr "rull", på engelsk er det skrevet "rolle" og dets derivat på fransk er "rôle" . Rollen snakker om en følelse som er brukt fra psykologi, som er vitenskapen som studerer menneskelig atferd, som en kobling med sine jevnaldrende og etablering av personlighet som en konsekvens av den handlingen, og sosiologi er den som studerer måten objektivitet til menneskelige samfunn, sosiale organisasjoner og domenet som samfunnet utfører over handlingen av elementene sine for å velge atferd som oppstår mellom vanlige og internaliserte mennesker, som er en psykologisk mekanisme der mennesker internaliserer en sosial norm eller mønster opp til poenget med å betrakte det som en integrert del av deres personlighet som blir brukt i utviklingen av sosialisering der mennesker lærer å integrere seg i et gitt samfunn og dermed klarer samfunnet eller statusen til hver enkelt å overføre sin kultur over tid.

rolle

Hver enkelt individs rolle endres i løpet av livet og deres sameksistens som er i forskjellige roller som lærere eller lærere, kan være far, bror, fetter, nevø, sønn, barnebarn, venn blant andre .

Atferden eller handlingene som er middelet til en rett før rettferdighet, der det jurisdiksjonelle instrumentet er regulert, for å løse den foreslåtte forvaltningen som kan være reell eller personlig, avhengig av hvordan de beskytter en eller annen type rettigheter som eiendom eller en kontrakt hvor mennesker samsvarer med statusen deres, men samfunnet forventer i det minste at dette skal skje og de manifesterer seg som atferd som brukes under sosial sameksistens, slik at skuespillerne integrerer argumentene.

På den annen side tilhører foreldrenes rolle følgende oppførsel som å ta vare på barna sine, mate dem, gi dem råd, utdanne dem, blant andre, rollen som lærerens status er å utdanne, veilede, evaluere dem osv.

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020