Samfunnsrett

Sosial rett er den spesialiteten i lov som er basert på en rekke prinsipper og normer som er ment å beskytte, beskytte, integrere og veilede atferden og holdningene til individer som lever fra deres arbeid og de som kan beskrives som økonomisk svak. Sosial rett kommer fra offentlig rett som følge av endringer i levesett; Dets viktigste funksjon er å opprettholde kontrollen og etablere likheten som må eksistere mellom sosiale klasser for å beskytte mennesker mot omstendighetene som oppstår i deres daglige liv. Det skal bemerkes at sosial rett samtidig dekker andre grener eller spesialiteter som arbeidsrett, innvandringslov, rett til sosial trygghet og agrarisk rett .

Samfunnsrett

Oppfatningen av sosial rett er litt mindre offentliggjort sammenlignet med begrepene privat rett og offentlig rett, men dette er fordi betydningen av lov som sådan innebærer i seg selv fullstendig eksistens av en sosial rett, for så mye nevnt unnfangelse er ikke gitt så relevant.

Følgelig kan de såkalte sosiale rettighetene beskrives som hver og en av rettighetene som er garantert for et individ, og som tilsvarer de såkalte menneskerettighetene . Sosiale rettigheter kommer fra den velkjente sosiale konstitusjonalismen, som generelt søker å fleksibilisere og øke rettighetene og garantiene til de mest misforståtte sektorene i samfunnet som ikke var villige i en liberal normativ ramme fra det attende og det nittende århundre, og som er et resultat av en viss form for den industrielle revolusjonen .

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020