sampling

Prøvetaking er et begrep som for det meste brukes innen statistikkfeltet, som for å utføre studier på en populasjon (som er settet med fysiske elementer, som har noen karakteristiske felles, som ligger i et spesifikt geografisk rom i en bestemt tidsperiode, og som du vil undersøke), er det nødvendig å ta et utvalg av den gitte populasjonen, fordi de kan være endelige eller uendelige, og selv i tilfelle at de er endelige, kan de bestå av et stort antall elementer det som gjør en fullstendig analyse umulig, et eksempel på at en befolkning som tar hensyn til alle dens egenskaper, kan være " mengden korn høstet på gården - La Esperanza - i løpet av 2010 ". For å studere dem, er det nødvendig å skaffe en prøve.

sampling

En prøvetaking er prosedyren som et utvalg (som er en delmengde av elementer i en populasjon, det vil si en del av elementer hentet fra en tidligere definert populasjon) velges fra en populasjon. Prøvetaking refererer til denne reduksjonen av elementer som utgjør et univers eller befolkning, for å utføre den tilsvarende forskningen .

For å utføre den undersøkelsen som er ønsket for befolkningen ( fra observasjon av noen få av dens komponenter ), må prøven som er trukket være representativ for den, slik at konklusjonene som oppnås eller resultatene oppnådd fra analyser er gyldige og habil, dette er takket være prøvetakingsteknikken.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020