sannhet

Det er å ha vissheten om noe eller forsikre en ting, med et tydelig uttrykk og uten feilrepresentasjon . Sannhet er bekreftelsen på noe som tilsvarer virkeligheten. Det er interessant å definere og klassifisere dette begrepet, siden det varierer i henhold til atferd, dømmekraft eller virkeligheten av å være, siden sannhet er en egenskap av ting og menneskelig forståelse, noe er sant når det oppstår i virkeligheten, når det skjer eller blir oppfylt.

sannhet

Sannheten er knyttet til målsettingen om kunnskap og oppnår dermed resultater som ikke kan stilles spørsmålstegn ved, og som heller ikke kan innvendes, men det er tydelig med sikkerhet og sikkerhet. I gresk filosofi og i realisme er det tankens konformitet med tingen, og i moderne idealisme er det systematisk sammenheng og tankens overensstemmelse med dens lover. I logikk er det en av de mulige verdiene for enhver proposisjon siden begrepene eller begrepene ikke er sanne eller usanne, men eksemplifisert eller ikke eksemplifisert.

Sannhet kan også defineres som settet med spesielt beslektede prinsipper som ikke bare ens oppførsel, men ens forståelse av universet antas å være basert på. Lovlig sett sann sannhet og prosessuell sannhet, for å referere til sannheten i fakta og hva som kan bevises i den respektive fil, er begge sannheter ofte ikke enige. Vi kan ta sannhet som en grunnleggende og etisk verdi med mening basert på virkelighet, kunnskap og kultur.

Anbefalt

Moderne historie
2020
cyberspace
2020
Construcción
2020