sats

Rate er et begrep som kan referere til tre forskjellige konsepter : kursen som en hyllest, kursen som en valutakurs eller priskontroll, og kursen som en koeffisient eller et mål for ett eller flere fenomener. Som en hyllest er sats en pris, beløp, mål eller prosent der noe er blitt vurdert, som for eksempel en avgift for visse offentlige tjenester. Dette begrepet er å foretrekke når en viss andel mellom økonomiske variabler er relativt stabil over tid, for eksempel: fødselsraten, dødsraten, etc. I andre mer modifiserbare tilfeller snakker vi om «type»: rente, valutakurs, diskonteringsrente, etc.

sats

Satsen som en kvotient eller et mål er mye brukt i blant annet demografi og økonomi som en indikator. I demografi er for eksempel befolkningsvekstnivået et mål på veksten av befolkningen på et bestemt territorium på en spesifikk tid. I økonomi er diskonteringsrenten en finansiell indikator som brukes til å bestemme nåverdien av en fremtidig betaling .

Anbefalt

sunt
2020
Pirámide Ecológica
2020
Vecindad
2020