senescence

Det kongelige akademi bestemmer at ordet senescence som "periode med menneskeliv som følger modenhet" og kommer fra det latinske "senectus, -ūtis" som kalles "alderdom" eller "tilstand" i livets stadium der "senexen" finnes spesielt som "iuventus", som betyr "ungdom", tilstanden til "iuvenis" . Senectud viser til livsfasen til enkeltpersoner, som begynner mellom 60 og 65 år, der spesifikasjonen for den tredje alderen er et antropisk-sosialt begrep som refererer til befolkningen i eldre eller eldre enheter . I den perioden forverres kroppen, og følgelig er den synonym med alderdom og alderdom, der det er et sett med befolkningen som er pensjonist og er 65 år eller eldre .

senescence

Senescence i sin første fase kalles vanligvis "barndom", mens den andre fasen eller alderen er kjent som voksen alder, i dette tilfellet i senescence er det ingen eksakte biologiske parametere som avgjør når en person forlater den ene alderen og går inn i den andre, fordi livsutvikling er en progressiv og kontinuerlig prosess. Men når du blir eldre, skjer en serie fysiologiske forandringer, som involverer de fleste kroppslige metoder .

Fra 65 år kan eldre få tilgang til pensjonen og bli økonomisk passive fag, når de begynner på det stadiet slutter de å produsere og får pensjon for arbeidet de gjorde i mange år, og det er der situasjonen ville tillate det ha fritid, hvor de kan dra større nytte i henhold til helsetilstanden .

Anbefalt

penger
2020
objekt
2020
kosmologi
2020