sosial

Det sosiale ordet kommer fra det latinske "sociālis" som er spesifisert som "tilhører eller relaterer til samfunnet" . Sosialt refererer til hva som hører til eller hva som er relatert til samfunnet som er en gruppe mennesker som deler den samme kulturen som interagerer med hverandre for å danne et samfunn. I denne forstand kan begrepet om det sosiale ordet høre til noe som deles på samfunnsnivå, med prototypen på det sosiale livet, det sosiale forholdet, som er relatert til levemåtene som mennesker som danner et samfunn, har .

sosial

Det sosiale kan også vike for en tilhørighetssans, fordi det innebærer noe som deles på samfunnsnivå, av prototypen på kunnskapen om sosial sameksistens som refererer til kommandoen om å sameksistere at komponentene i et samfunn har .

Sosialt press er den overbevisende autoriteten som samfunnet utøver over hvert eneste medlem . På den annen side kan det sies at det sosiale formålet er det som brukes til å lage forskjellige ideer. Sosialarbeideren er en person som takler å unngå eller løse hindringene som blir presentert av sosial orden gjennom forskjellige prosedyrer, råd og økonomisk hjelp .

Kunnskap som samfunnsutgift er mengden penger et land eller by er dedikert til å kunne dekke og tilfredsstille de grunnleggende og opprinnelige behovene til gruppen av innbyggerne . Sosial sikkerhet er den nøyaktige reguleringen som tar sikte på å imøtekomme de sunne og økonomiske behovene til befolkningen.

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020