Sosial kontekst

Det er settet med omstendigheter som rammer en situasjon som berører en eller flere individer. Det samme faktum kan forekomme i en eller annen sammenheng, og analysen og evalueringen av den vil endres avhengig av hva den er.

Sosial kontekst

Han vokser opp i en spesifikk familie, bor i en bestemt by, har forhold til visse venner og beveger seg i en sirkel av forhold, som er det som er kjent som den sosiale konteksten et individ interagerer med umiddelbart. Selv om det er sant at det ikke er noen innflytelse som årsak og virkning, er det riktig at intet menneske kan være glemmelig for omstendighetene de har hatt til å leve fordi alle opplevelser påvirker oss fra vuggen. Å vokse opp i en ødelagt familie er med andre ord ikke det samme som å vokse opp i et lykkelig hjem der foreldre beskytter barna sine.

Den sosiale konteksten er avgjørende for alle typer studier av et fenomen eller virkelighet. Som den spanske filosofen Ortega y Gasset sa, jeg er meg selv og omstendighetene mine, det vil si at vi bare kan forstå et individ innenfor den sosiale konteksten han lever i.

Når vi prøver å komme nærmere en virkelighet, kan vi gjøre det på en dekontekstualisert måte, det vil si uten å ta hensyn til miljøet som innebærer en serie hendelser. Denne typen analyse anses som ugyldig i de fleste tilfeller, spesielt hvis den innebærer forståelse av menneskelige problemer. I noen tilfeller er dekontekstualisering gjennomførbar: statistisk arbeid eller studier av visse vitenskapelige emner. Men selv i disse tilfellene er det alltid en sosial kontekst, en grunn til at det som tilsynelatende er nøytralt blir gjort.

Påvirkningen av den sosiale konteksten merkes også i ungdomstiden, et livsfase der ungdommen er veldig sårbar for selskapene han har. På denne måten, gitt de dårlige påvirkningene, kan det betinges av presset fra gruppen. En av de viktigste bekymringene til enhver forelder er å vite hvem deres barn er relatert til.

Vi kan si at samfunnet er et grunnleggende element for forståelsen av mennesket . Samfunnet genererer en type visjon, atferd, holdning hos hver person som må studeres spesifikt.

Dette fører til at vi vurderer at hvert viktig fenomen har en sammenheng av denne art. For å gi et eksempel som kan belyse temaet involverte den franske revolusjonen avskaffelse av et politisk regime, men denne avskaffelsen skjedde faktisk allerede på et surreptitøst nivå, i samfunnet. Ideer, filosofier, økonomisk utvikling, menneskets ønske om frihet og likhet, førte uunngåelig til den beskrevne historiske prosessen.

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020