Sosialt bilde

I følge antropologien, som er vitenskapen som studerer mennesket, er det sosiale bildet et kjennetegn som beskriver måten en beslektet menneskegruppe blir observert fra et annet perspektiv . Mens i sosiologi er mennesket definert som et sosialt fenomen som han tolker før miljøet der et visst sosialt faktum lever, forstås det da at det sosiale bildet er en gjennomgang som samler egenskapene som skiller en gitt populasjon .

Sosialt bilde

Når man snakker om samfunnsbilde, er prinsipper som i det store og hele tas med i betraktningen kultur, tradisjoner, skikker og daglige levesett for en gruppe individer som sameksisterer på et gitt sted. Det sosiale bildet går alltid foran gruppen, tar det som et utgangspunkt når de beskriver den eller presenterer referanser angående dens beryktede kjennetegn .

Oppførselen til individene i et samfunn er i samsvar med spesifikke trekk det sosiale bildet som før resten av befolkningen denne spesielt vil ha. For eksempel er det sosiale bildet av den gamle kinesiske befolkningen ekstremt omfattende, men det første som vanligvis kommer til tankene er hovedtrekkene, eller de som har oppnådd det høyeste nivået av beryktethet, i dette tilfellet vil de være, konstansen til arbeid, dets kulturelle tro, kampsportdisipliner, dets karakteristiske kulinariske kunst, den fantastiske arkitekturen og det mest fremragende er evnen til å tilpasse seg at til tross for sin kulturelle tro, har denne befolkningen å forevige seg med suksess i en verden i endring.

Det sies da at det sosiale bildet kan være det en sosial gruppe projiserer til andre. Denne beskrivende egenskapen kan brukes som et verktøy i forskjellige grener som gjør studier i menneskeheten og tilhørende. Kunnskapen om de gamle sivilisasjonene har en beskrivelse basert på det sosiale bildet de projiserte som gruppeenheter. Det kan tas i betraktning hvis befolkningen for eksempel var fredelig eller bellicose, velstående eller elendig, studerte atferdsannalene sine, og dermed klarte å tenke seg sitt sosiale image på en objektiv måte eller så nær det som mulig.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020