Sosiokulturelle verdier

Sosiokulturelle verdier er normer som styrer handlingene og atferden til mennesker i et samfunn. I det øyeblikket et menneske blir født blir de ikke tildelt så gode eller dårlige, gitt at de er helt uvitende om parametrene som styrer en familie, samfunn eller region, slik at når den vokser, vedtar den visse egenskaper som de definerer i et samfunn, i tillegg utvikles deres etiske samvittighet til et slikt punkt gjennom årene; av denne grunn er det av største betydning å fremme samfunnsverdier for at hvert enkelt menneske skal sameksistere og utvikle seg i et eksisterende samfunn .

Sosiokulturelle verdier

Sosiokulturelle verdier, som atferdsmønster, er det som gjør oss i stand til å utvikle og ha et riktig forhold til menneskene rundt oss. Hver foreldre er forpliktet til å gi barna sine denne serien av grunnleggende verdier, slik at de kan sameksistere i et fellesskap, som er av stor betydning gitt at de alltid må være til stede og oppfylt uten å skade noen.

Disse grunnleggende verdiene råder i samfunnet vi tilhører, og over tid har de endret seg, men som til slutt alltid har vært relatert til familie- og personlige verdier; Med andre ord kan sosiokulturelle verdier referere til en sammensatt blanding av forskjellige verdivurderinger, som i visse tilfeller er imot eller tilbyr dilemmaer.

Blant de sosiokulturelle verdiene kan vi nevne ærlighet, respekt, samarbeid, tillit, høflighet, vennlighet, blant mange andre . Disse verdiene kan differensieres fra et samfunn til et annet, ved å passe på at hver person som tilhører et samfunn definerer sin skala av verdier basert på egenskapene og tradisjonene som finnes i det samfunnet.

Anbefalt

Kontinuerlig evaluering
2020
magnitude
2020
Bioquímica
2020