Spesifikk vekt

Specific Weight er en terminologi som brukes i kjemi og fysikk for å beskrive det forholdet mellom vekten og volumet som et stoff opptar. Den vanligste måleenheten som brukes til å måle denne spesifikke tyngdekraften er Newtonkubikk, men andre vitenskapelige enheter i verden bruker Kilopond på kubikkmeter, den første enheten tilhører det "internasjonale systemet" som brukes i det amerikanske kontinentet og det andre til det tekniske systemet for asiatiske studenter og noen regioner i Midtøsten og Sør-Europa .

Spesifikk vekt

Å være vekten som tiltrekningskraften på tingene som jorden utøver mot den og også verdien av massen, og volumet overflaten okkupert av et stoff, enhet eller objekt i enhver geometrisk form, er dette fysiske dilemmaet interessant, fordi for noen er den spesifikke vekten den som bestemmer tettheten, mens for andre er det vekten et stoff opptar i et rom, det vil være det samme for leseformål, men beregningen brukes til forskjellige funksjoner i både fysikk og kjemi .

Formelen for å beregne den spesifikke vekten er som følger:

Spesifikk vekt

I formelen som vi nettopp har verdsatt, tilsvarer gamma den spesifikke vekten, P er stoffets vekt, V er volumet det opptar i beholderen, D er tettheten og G er gravitasjonskonstanten som tilsvarer 9, 8 kvadratmeter over kvadrat sekunder.

Anbefalt

kolikk
2020
Sastre
2020
Akropolis
2020