spread

Det er et begrep som brukes til å bestille på noen måte alle prosessene som fører til kunnskap eller massiv lidelse av noe. Det gjelder mange kontekstualiseringer, men en av de vanligste fokuserer på spredning av virus eller bakterier (blir til epidemier). Spredning av sykdom forekommer vanligvis under prekære forhold og med en medisinsk tilstand som er smittsom; Derfor er det viktig å ta aktive og effektive beskyttelsestiltak. Epidemier er en alvorlig trussel for innbyggerne i det berørte området, så myndighetene griper alltid inn når de starter.

spread

På samme måte er det et fenomen som samarbeider i bølgeoverføringsprosessen, slik at de kommer fra senderen til mottakeren. Det er preget av spredning gjennom de forskjellige lagene som beskytter jorden og som er en del av atmosfæren, for eksempel ionosfæren, litosfæren, biosfæren og troposfæren. Ionosfæren er på sin side en av de høyeste delene av atmosfæren, i tillegg til at den består av for det meste ioner; som igjen bidrar til forplantning av bølger når de gir en reflekseffekt av radiobølger, som ikke overskrider en maksimal brukbar frekvens.

På samme måte består ionosfæren av lag D, E og F, hvor sistnevnte blir to forskjellige lag i løpet av natten. Det mest interessante med disse lagene er at de vises og forsvinner, styrt av om det er natt eller dag. Imidlertid er det viktigste av lag E, og blir det som reflekterer radiobølger.

Anbefalt

Sosial kontekst
2020
kabaret
2020
Tsunami
2020