sted

Spot er en liten plass dedikert til reklame som kan vises i de visuelle mediene som TV og kino, stedet består av både en visuell og en auditiv del. I markedsføringsverdenen er det et av de mest brukte og mest effektive verktøyene for at et spesifikt produkt eller merke kan bli kjent for publikum, i tillegg til at det i stor grad bidrar til å overbevise forbrukeren om å ville kjøpe det. Et av poengene det har mot denne typen annonser er imidlertid de høye kostnadene for det, og av denne grunn er de vanligvis veldig korte, vanligvis ikke mer enn 60 sekunder.

sted

Som nevnt ovenfor, er hovedmålet med flekkene å prøve å overbevise potensielle forbrukere, det er viktig å merke seg at denne reklamen er fokusert på et spesifikt publikum og som anses å ha det største potensialet å skaffe seg. Når det gjelder formidlingen, brukes flekkene i audiovisuelle medier, for eksempel TV og kino. Som nevnt er varigheten kort, og i mange tilfeller består de bare av bilder som er ledsaget av musikk .

Annonseringsplassene kan være av forskjellige typer, blant dem er det mulig å fremheve attestene, som består i at en eller annen bruker av produktet er den som beskriver det og indikerer fordelene ved å bruke det og det avhengig av sikkerheten og måten Si at det kan overbevise kunden.

En annen type er det fra et kino, som er relatert som en historie, der det du vil publisere er inkludert i den historien og figurene veldig naturlig.

Begrepet spot kan også brukes til å definere en type reflektor som avgir lys med høyt kraft, det er mye brukt innen fotografering, kino og teater, som et verktøy som tjener til å belyse en liten del fra scenen.

På sin side er det også en metode kjent som hverdagsscenen, som består av fortellingen fra en skuespiller om produktet, hvor det vil indikere fordelene og hvor gunstig det kan være i hverdagen.

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020