Studiesirkel

Studiesirkler er definert som små grupper av individer (generelt bør gruppen ikke overstige 8 personer), som frivillig møtes en eller to ganger i uken og i omtrent en og en halv time for å studere et emne. spesifikk . Alle de som deltar i det søker å lære og avklare tvil om emnet.

Studiesirkel

Studiekretser er preget av: deres demokrati, hver deltaker gjør det likt i beslutningsprosesser, gjennom dialog, avtaler og fremfor alt å respektere reglene som er etablert av gruppen. Solidaritet styrker hvert medlem sin oppførsel av samarbeid og gjensidig støtte, innenfor og utenfor sirkelen, og hjelper de som trenger det mest i henhold til mulighetene. Gjensidighet, hver deltaker tilegner seg en forpliktelse til å dele ansvar og prestasjoner som oppnås, på samme måte som egenkapital og rettferdig behandling i gruppen fremmes.

Når personen ønsker å tilhøre en studiekrets, de fortsette å registrere seg og forplikte seg til å delta på alle øktene og oppfylle det de tildeler for den uken. Skolen eller instituttet gir et rom der de kan møtes. Hver sirkel blir ledet av en veileder som skal ha ansvaret for å planlegge klassene som forklarer temaene og føre tilsyn med øvelsene. Den personen som er interessert i å lede en studiesirkel, må være en student med en enestående akademisk ytelse i faget der han ønsker å være veileder og fremfor alt som er villig til å undervise sine klassekamerater.

Anbefalt

sabotasje
2020
Kortvarig investering
2020
TV
2020