Syklisk arbeidsledighet

Arbeidsledighet forstås som situasjonen der offentlig og privat sektor ikke hele tiden kan tilby arbeid til den delen av befolkningen som ikke har en, verken på grunn av den økonomiske situasjonen i regionen eller problemer i tilbud og etterspørsel. Tilsvarende er det forskjellige typer arbeidsledighet, som syklisk, sesongmessig, friksjon og strukturell, hver preget av problemer som kan påvirke den økonomiske sektoren .

Syklisk arbeidsledighet

Syklisk arbeidsledighet er på sin side det som vises når en nasjon, eller en stor del av den, faller i perioder med lavkonjunktur og forsvinner når økonomisk og produktiv ekspansjon begynner å utvikle seg. Det skal bemerkes at lavkonjunkturen er den perioden der det økonomiske miljøet i et land avtar, det vil si at det avtar betydelig. Når dette kommer inn på scenen, påvirkes hele systemet, siden grunnleggende behov ikke kan oppfylles innenfor territoriet, og store mengder produkter ikke kan eksporteres hvis de også er avhengige av dem.

Store tap av penger får arbeidsgivere til å bestemme seg for å redusere utgiftene til selskapet sitt, og for det meste starter de med enorme permitteringer (tilstrømningen av penger er mye mindre enn resultatet av det). En av grunnene til at arbeidere også får sparken er fordi selskapet kanskje ikke har nok kapital til å betale dem for arbeidet de gjør. Land søker alltid å beskytte arbeidstakere mot situasjoner som dette, slik at de oppfordrer selskaper til å holde samme antall tilbud på jobb i lavkonjunktur.

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020