tamhet

Det refererer til finesse, sødme eller mildhet i karakter eller behandling. Ordet kommer som sådan fra det latinske mansuetūdo, mansuetudĭnis.

tamhet

Saktmodighet er en verdi høyt verdsatt av de som underkaster seg religiøs disiplin, siden det innebærer stor ydmykhet og selvkontroll, samt stor lydighet og streng overholdelse av reglene.

Saktmodighet for noen mennesker anses som svakhet, det innebærer en stor indre styrke og en enorm overbevisning om å møte vanskelige eller ugunstige situasjoner uten å ty til vold eller falle bytte for følelser av sinne og rancor .

I følge den kristne religionen har begrepet saktmodighet en spesiell referanse, og er en del av Helligåndens frukt. I følge kristen teologi er frukten en åndelig fordel som vil vises i et individs sjel når han er nær dyden. De nevnte blir betraktet som et resultat av Den Hellige Ånds gaver . Slik sett er saktmodighet det motsatte av vold .

I mellomtiden presenterer konseptet en spesiell deltakelse i Den hellige bibel, mer presist i Epostles of Saint Paul er der det for første gang vises i brevet til Galaterne, ordet saktmodighet vises på nivået med kvaliteter som fred, kjærlighet, glede, tålmodighet, vennlighet, tro, temperament og vennlighet. På samme måte vises saktmodighet i all sin prakt i Det nye testamente som et av de særegne begrepene i det som var Jesu forkynnelse.

Saktmodighet er et av de ni salighetene som Herren vil nevne i Bergprekenen . Der sa Jesus at de velsignede er de saktmodige fordi de vil arve jorden . Videre, i Matteusevangeliet, nevnes ordet igjen for å fortsette å vise tilstedeværelsen og viktigheten som det presenterer i Guds ord; Der kommer det til uttrykk: ta mitt åk på deg og lær av meg at jeg er et ydmykt og ydmykt hjerte og at du vil få hvile for sjelene dine.

På en måte kan vi si at saktmodighet viser seg å være en av betingelsene som skal utvikles og observeres for alle som ønsker å være en god kristen og vil følge veien til indre perfeksjon. I motsetning til saktmodighet befinner vi oss i sinne.

Anbefalt

Zamora-plan
2020
Etisk relativisme
2020
Cromatografía
2020