Tankekart

Et tankekart er et organisert diagram der ideer, bilder, prosjekter, visjoner og animasjoner er representert slik at de inneholder et samfunn mellom dem slik at en generell og endelig melding blir tolket. Denne meldingen skal være representert av en sentral ballong og rundt den alle ideene som kompletterer situasjonen som beskriver den første ideen. På samme måte anses de som et veldig nyttig verktøy når det kommer til å huske og trekke ut informasjon, kreativt og logisk.

Tankekart

Kjennetegn på et tankekart

Det er forskjellige typer tankekart, men de holder alltid visse elementer felles, for eksempel deres radielle struktur som er dannet rundt kjernen, bruk av ord, symboler, linjer, bilder for tankekart og illustrasjoner, for å presentere konsepter på en logisk og enkel måte .

Det er vanlig at det er et fargerikt kart (spesielt hvis det er et tankekart for barn), siden dette tillater, hva som kan være en kjedelig og lang presentasjon av diagrammer, å bli en utstilling som er lett å huske og som er organisert for detalj, til et slikt punkt at driften blir naturlig. Ideene for å lage et tankekart er brede og kan variere fra det vitenskapelige til hjemmet.

Denne typen diagram kan brukes på forskjellige områder, for eksempel familiemiljøet, for eksempel diagrammer som er laget for barn, som fungerer som et verktøy for å undervise i hjemmet. Tilsvarende i forretningsområdet brukes det blant annet i møter, kurs, treninger.

Mens det er i skolemiljøet, er det mye brukt som en læringsmetode, og oppnår utmerkede resultater, slik at eleven kan forstå komplekse begreper, så vel som anvendelsen av sammendrag til svært omfattende emner.

I klasserommene er barnas tankekart et av de mest brukte undervisningsverktøyene, siden det er preget av å være fargerikt som fanger barnets oppmerksomhet, og bidrar til læring deres.

Det er viktig å fremheve at ideene som er utviklet bortsett fra den opprinnelige, må dekke alle sansene som er tillatt av menneskene som forklaringen er laget til, slik at det på denne måten hjelper foredragsholderen i studiet og dermed kan dekke alle de mulig forståelse av feltet.

Andre egenskaper som vi kan nevne er:

  • Vanligvis blir hovedideen fanget av et bilde som ligger i den sentrale delen av diagrammet. Bildene for tankekart er det viktigste elementet i diagrammet, derfor må det tas med i betraktning hvilket bilde som vil bli valgt.
  • Strukturen er radialt organisk og består av noder som kobles sammen.
  • Den første utfyllende ideen bør helst gå til toppen av kartet, og derfra de andre i urviseren, for å gjenskape den slik en historie levde fra uttalelser.
  • Det er viktig at illustrasjonene som er brukt er enkle å forstå, at de er direkte relatert til hovedbildet og at de ikke går fra retningen som det andre tilbehøret følger. Målet med å lage gode tankekartbilder er å kunne tiltrekke folk visuelt, dette kan oppnås ved å lage en fargerik en, det er det som anses som ideelt.
  • Et tankekart forsterker foredragsholderens forestilling, så han må vite perfekt hva som må være på kartet hans, for å følge linjen og unngå problemer når det gjelder utlegg.
  • Tankekartet skal ikke inneholde all informasjon om ideen, tvert imot, et tankekart er et intuitivt hjelpemiddel, en oversikt over hva utstilleren vet og bør være klar over, så det anbefales at kartet skal ha minst mulig innhold mulig tekst, for å utvikle en flytende eksponering, uten å måtte ty så mye til bruk av diagrammer.
  • Det er viktig å bruke varierte farger som fremhever slik at ideer skiller seg ut, noe som stimulerer hjernen til å utvikle nye forbindelser, og det er derfor det anbefales å lage denne typen kart og med veldefinerte ideer.
  • Hver hovedidee må gå hånd i hånd med et nøkkelord, eller et bilde som er plassert på linjen det er knyttet til.
  • De ideene som ikke har stor relevans på kartet, vil bli representert ved hjelp av sekundære forgreninger, som stammer fra hovedideene som er direkte relatert til hovedtemaet i ordningen.
  • Når en idé beveger seg bort fra hovedaksen, vil viktigheten av den være mindre.

Hvordan lage et tankekart

1. For det første skal hovedideen være klar, bruke få ord, bruke bilder til tankekart og konkrete ideer, for eksempel i et barns tankekart, anbefales det å bruke spesifikke ord, og bilder som fanger barnets oppmerksomhet, som vil lette læringen din.

2. Den skal starte i den sentrale delen av arket, der den sentrale ideen vil bli plassert og fremhevet.

3. Utvikle fra hovedkonseptet en slags idédugnad som er relatert til det sentrale temaet.

4. For at de mest relevante ordene skal skille seg ut, bør ideene oversettes med urviseren, lokalisert rundt det sentrale temaet og forhindre dem i å trenge sammen.

5. Bruk linjer for å koble hovedideene til de sekundære.

6. Omkrets ideene for å få dem til å skille seg ut i en sirkel eller boks. På samme måte kan du understreke, fargelegge og bruke bilder, og dermed få et fargerikt tankekart .

Forskjeller mellom et tankekart og et konseptkart

Tankekart

Før du kan fastslå forskjellene mellom dem, er det nødvendig å først avklare hva et konseptkart er. Det siste er et opplegg som fungerer som et instrument for å bestille ideer eller konsepter grafisk og på en enkel måte, med det formål å tilrettelegge for læring, ved å bruke visse elementer som knytter sammen ideene og samtidig utfyller hovedideen. Se her

1. Et konseptkart i motsetning til et mentalt bruker hierarkiet av ideer presentert i grafen.

2. Tankekartet er preget av å ha større fleksibilitet, ved å bruke ideer som er sammenkoblet og utviklet gjennom spontane teknikker, for eksempel brainstorming med mye farge, og dermed være et fargerikt og attraktivt tankekart for betrakteren.

Et annet aspekt er bruken av koblinger mellom ideer ved hjelp av linjer eller forgreninger, og skaper dermed en viss logikk, som bidrar til rask og effektiv læring.

3. Konseptkartet presenterer en hovedidee, det har noder som forgrener seg fra en global idé til mer spesifikke ideer. Bruk også ord for å skape forbindelse mellom hoved- og sekundærideer.

4. Hovedmålet med tankekartet er at det som læres er gjennom kjente eller individuelle metoder, ved å bruke det spontane ideforholdet. Av denne grunn er de vanligvis veldig nyttige for å analysere litterære verk, for eksempel dikt.

5. På sin side har det konseptuelle kartet som mål å strukturere ideen du ønsker, og bestille dataene i henhold til hierarkiet av konsepter, noe som hjelper raskere læring, siden elementene som utgjør den kan huskes mye. enklere. Bruk av konseptkartet anbefales for de konseptene som beskriver hierarkinivåer, for eksempel klassifisering av arter.

Eksempel på tankekart

Når det gjelder læring, organisering eller undervisning, er tankekart et element til stor hjelp, siden de bidrar til å øke effektiviteten til de nevnte elementene, ved å bruke grafiske fremstillinger hånd i hånd med logikken i innholdet som blir eksponert, og forårsaker visuell innvirkning på betrakteren eller leseren.

Et tankekart kan ha nesten hva som helst som hovedidee, for eksempel et fra familien eller et fra andre verdenskrig. Tilsvarende, innenfor rammen av vitenskap generelt, er bruken mye brukt, slik er cellens mentale kart, biologi eller vitenskapelige metode. Hver av dem med samme formål, for å lette forståelsen av en idé eller konsept.

Tankekartprogrammer

I dag, takket være fremskritt innen teknologi, er det mulig å lage tankekart ved hjelp av noen dataprogrammer, og selv gjennom nettet er det muligheten for å lage et online tankekart. Blant de viktigste programmene skiller følgende seg ut.

Mindmeister

Dette programmet brukes til å lage tankekart online, og gir brukeren muligheten til å lage og dele ideer ved hjelp av digitale tankekart. På verdensbasis er denne programvaren mye brukt av store selskaper, som tilfellet er CNN, PHILIPS, EA Games, etc.

Google.it

Et verktøy der brukeren kan lage tankekart i samarbeid med andre brukere, av forskjellige temaer, for eksempel et tankekart for barn. Tilsvarende er det mulig å utveksle meninger gjennom en chat.

Mindomo

Online programvare som kartografier kan opprettes med. Det tilbyr to versjoner, gratis og premie, som koster $ US per måned. Som andre programmer kan du gjennom det utvikle, redigere og publisere tankekart med andre mennesker.

Å bruke tankekart for å eksponere ideer er veldig nyttig, spesielt når innholdet er omfattende, siden du gjennom dem kan forenkle konseptene uten å endre hovedideene .

Å bruke bilder til tankekart forsterker ideene som blir utsatt, i tillegg til at de ender opp med å skaffe symbolikk for betrakteren, siden de i stedet for å huske langt innhold av informasjon bare husker bildene som ble brukt, og det er derfor for barn det er stor popularitet i klasserom over hele verden.

Anbefalt

Moderne historie
2020
cyberspace
2020
Construcción
2020