terminal

Når vi snakker om en terminal, vises det til et sted hvor rutene som blir utført av en transporttjeneste fra et sted, enten det er maritimt, land eller luft , har sin opprinnelse og slutt . Begrepet kan brukes på to forskjellige måter, på den ene siden brukes det som substantiv, siden det som nevnt ovenfor kan være et spesifikt sted, men i tillegg brukes det som et adjektiv for å indikere noe som er i dets stadium Til slutt er dette tilfelle med terminale sykdommer, som henviser til patologier hvis konsekvenser for organismen er uopprettelige og at den nevnte personen derfor ikke vil være i stand til å leve lenge.

terminal

Det faktum at i en terminal en rute for en transport slutter, kan det antas at den er der hvor en annen rute må starte igjen, det vil si at det er der alle de transportene som går til området der den ligger, må konvergere. sa terminal. Av denne grunn regnes denne type bygninger som de viktigste stoppestedene på en rute, dette fordi det generelt er på disse stedene hvor utfordringen fra kjøretøygruppen ligger, og det er derfor terminalene De må ha store mellomrom for å unngå overbelastning av kjøretøyer for transport. På samme måte skal det bemerkes at på grunn av det faktum at det er på det stedet der de fleste av turene ankommer, er det normalt at antall mennesker som befinner seg også er i store mengder.

I en terminal er det mulig at forskjellige tjenester tilbys for å få brukerne til å føle seg komfortable, i tillegg til at det i stor grad letter det faktum at hvis det kreves et siste øyeblikk kjøp, der det er mulig å finne matplasser, billettsalg til forskjellige destinasjoner, suvenirer, blant andre. Når det gjelder teknologien de har, vil det avhenge mye av regionen den befinner seg i, samt hvilken type transport som brukes, siden for eksempel nivået på sofistikering av en flyterminal aldri vil være lik en bussterminal.

Anbefalt

oppløsning
2020
Ecuación de Movimiento
2020
adopsjon
2020