tilde

Tilde er tegnet som brukes skriftlig for å bestemme eller påpeke aksentuering av ord, siden disse kan være esdrújulas eller akutte, idet man tar i betraktning at de kan aksentueres begge i den første stavelsen når ordet har mer enn tre stavelser eller den siste. Mens de alvorlige er de som fremheves i den første stavelsen når ordet bare har to eller tre stavelser, er det derfor det ikke har en tilde.

tilde

Definisjonen av tilde er vanligvis litt sammensatt fordi det ved mange anledninger ofte forveksles med konseptet aksent, det er verdt å merke seg at alle ord har en aksent. Når man tar i betraktning at dette er intonasjonen eller kraften som blir gitt til en del av ordet . Uthev stavelsen når den uttales. Men tilde er ikke den samme, siden den representerer den grafiske formen for noen av disse aksentene. Men ikke alle.

Målet med tilde er å markere skriftlig hvor ordet vektlegges, hos de der å uttale dem krever litt mer kraft. Måten det uttrykkes på er med en linje som er plassert diagonalt over brevet som skal vektlegges (´).

På et annet språk er det representert annerledes, for eksempel har det på engelsk ikke noen type tilde, mens spansk har det. Andre språk som fransk, tilde kan representeres grafisk som på spansk, men det er også circumflex aksenten som er der to tilder er samlet og graven aksent som er tilde men mot den andre siden.

Anbefalt

ferdig
2020
Xenofilia
2020
meridian
2020