tildeling

I streng forstand er et oppdrag alt som er tildelt, eller vel, den enkle handlingen med å tildele noe. Dette konseptet er nært beslektet med lønn, siden en oppgave vanligvis defineres som den økonomiske belønningen som mottas etter å ha utført noen aktivitet. Tilsvarende kan det samme begrepet omtales som et synonym for oppgaver eller plikter, de øvelsene som pålegges studenter ved akademiske institusjoner.

I en annen sammenheng er bevilgningene fordelene som oppnås gjennom tiltak fra forskjellige offentlige sosiale programmer, rettet mot familier med lav inntekt.

tildeling

Handlingen med å tildele refererer til indikasjonen eller etableringen av hva som vil tilsvare enhver person. Generelt brukes dette i skolemiljøet for å referere til oppgavene og forholdene som en lærer er ansvarlig for å gi på skolen. I tillegg til dette er det også vanlig å høre at han er ansatt på arbeidsplassen, for å referere til fordeling av aktiviteter, som blir håndtert av personalsjefer og sjefer .

I forbindelse med sosialhjelp er tildelingen som sådan en serie med objekter og pengesummer som staten gir til personer med lave økonomiske inntekter. Noe av det mest anerkjente er det med Universal Allowance for Children, som er til stede i Argentina. I dette gis økonomisk hjelp til de menneskene som har jobber som de ikke mottar mange fordeler fra, eller de som ikke har jobb og som har barn under 18 år, idet denne begrensningen fjernes når det gjelder en funksjonshemmet person.

Anbefalt

Sosial kontekst
2020
kabaret
2020
Tsunami
2020