tilgjengelighet

Det er kjent av tilgjengeligheten, i henhold til det spanske kongelige akademi, kvaliteten eller tilstanden til tilgjengelig . Tilgjengelighet kan referere til et levende eller livløst vesen, siden det kan snakke om et produkt som sådan eller om en spesifikk person. For eksempel kan tilgjengelighet referere til sannsynligheten for at et gitt produkt er tilgjengelig, kan bli funnet eller konsumert i markedet generelt, og mangelen på tilgjengelighet av disse gjør dem enda dyrere siden etterspørselen er større enn tilbudet.

tilgjengelighet

På den annen side snakker vi som adjektiv om tilgjengelighet for å nevne noe som er gratis å bruke og fritt tilgjengelig . Eller for å hint når en person ikke har noen partner, ingen forpliktelser eller noen form for kjærlighetsforhold; derfor får denne personen beskjed om at han er tilgjengelig, så han er fri til å gjøre og oppføre seg som han vil. Men utenfor denne siste konteksten kan det også henvises til at personen står fritt til å utføre en viss aktivitet, eller være arbeidsledig til å gjøre det som kreves av ham.

Det brukes også når en aktiv militær eller funksjonær ikke har en destinasjon, og raskt kan tildeles en. På arbeidsplassen gir det uttrykk for at en person står fritt til å tilby tjenester til en annen person eller til en organisasjon. Til slutt brukes også tilgjengeligheten til å ha en sum penger eller eiendeler som eies og som de fritt kunne konsumere eller utnytte på en gitt tid.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020