tilskudd

Tilskuddet kommer fra det latinske "subsidĭum" som betyr "hjelp, hjelp, beskyttelse" og bestemmes av det spanske kongelige akademi som "offentlig bistand av økonomisk karakter og med fast varighet" . Tilskuddet er det som gjør det mulig å anerkjenne offentlig støtte basert på I et økonomisk vern eller nytteverdi, for eksempel, kan det sies at det er en uføretrygd, for ikke å ha jobb, blant andre.

tilskudd

I tillegg er tilskuddet en metode som er ansvarlig for å stimulere forbruk, produksjon eller bistand som gis for en viss periode, tilskuddet kan se de forskjellige formål eller ordrer som kan få slutt på stimuleringen av et allerede etablert forbruk. det være seg for en vare eller tjeneste, det betyr at produksjonen av en vare eller en tjeneste, kan være et økonomisk hjelpemiddel i løpet av en bestemt periode inntil kritiske tider er overvunnet.

I dette tilfellet bruker statene denne typen trening med det formål å oppnå et sosialt mål der det sies at grunnleggende behov kan vike for grunnleggende matkurver, men de leverer også dette med sikte på å komme dem til gode, enten de skyldes de forskjellige årsaker der produktiv eller regional virksomhet i landet kan defineres.

Tilskuddet sier også at det kan være en vanlig øvelse der regjeringen legger tilskuddet til de forskjellige selskapene, slik at disse selskapene kan forhindres fra å øke prisene, fordi når selskaper hever prisene sine, kan de forårsake problemer i forbruk og i den daglige økonomien .

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020