tolkning

I det spanske kongelige akademi bestemmes ordet tolkning som "å forklare eller erklære betydningen av noe, men hovedsakelig det som en tekst", "forklare handlinger, ordtak eller hendelser som kan forstås på forskjellige måter", stammer dette ordet fra latin "Interpretatĭo, -ōnis" . Tolkning er konsekvensen av tolkningshandlingen, når en person tolker en hendelse, et faktum eller en mangel på en eller annen type materiell innhold publisert og blir forstått og til og med utsatt av den enheten for en ny måte å uttrykke seg på, men å være på en måte som er tro mot elementet i den tolkningen, er det derfor den blir bestemt som en tolkning.

tolkning

Kunnskap om utførelsen av tolkning er det motsatte av representasjonen . Representasjon består i å presentere et materiell faktum ved symboler av forskjellige natur, mens tolking er basert på å gjenopprette eller reparere materiell virkelighet, som består av en representasjon av objektivitet.

"Tolkningen" er knyttet til ordet "hermeneutisk", dette ordet bestemmes som kunsten som er basert på tolkning av tekster, men spesielt av de skapningene som blir respektert som hellige. Fra synspunktet om filosofien beskyttet av "Hans-Georg Gadamer", som var en tysk vismann kjent for sin skapelse "sannhet" og "metode", som beskriver hypotesen om sannhet og etablerer teknikker som gjør det mulig å manifestere universalisering for å ha fortolkningsevnen fra det personlige og spesifikke til historisiteten som betyr egnethet til en person, faktum eller historisk begivenhet, virkelig og bevist .

Anbefalt

Vold på arbeidsplassen
2020
Frialdad Emocional
2020
Nobelpris
2020