tone

Begrepet Tone brukes på forskjellige måter, mest av alt kunstnerisk. Nyanse er en variabel som en måling kommer til uttrykk i det som blir brukt. Hovedfeltene som begrepet tone brukes på er maleri og musikk, kanskje på denne måten kan vi bedre forstå begrepet. Etymologien viser oss at dens opprinnelse er fra den latinske « Tonus » som betyr « spenning », dette gir oss en innledende ide om at jo høyere tone, desto mer livlig blir variabelen studert.

tone

Den musikalske tonen er rekkefølgen gitt til lyden som sendes ut av stemmen, eller av musikkinstrumentene som fungerer som akkompagnement i den musikalske handlingen. Musikerne spiller i en spesifikk tone, de studerer musikk fra et veldig teknisk synspunkt og derfra utdyper de et hierarkisk bilde av de musikalske tonene man må jobbe i. De viktigste musikalske tonene er populært kjent som: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI . Når de synger dem, er det tydelig når de uttaler en heving av stemmetonen. Å lære å oppgradere denne skalaen snakker om en mestring av tonen der instrumentet blir sunget eller spilt. Musikken spilles noen ganger i forskjellige toner, dette skyldes også den type rytme det spilles av, og dette er karakteristisk, ikke gradvis.

Mangfoldet av tonene i fargene markerer en rekke i utvalget som er tilgjengelig når du maler, vi har en stor kromatisk sirkel der alle mulige kombinasjoner som kan gjøres er tydelige. Det er vanlig å si at et maleri som bruker mørke og gråaktige farger har en ugjennomsiktig tone, eller et lerret laget med gule og røde toner har en tone i lyse farger . Kort sagt, fargenes tone mer enn noe annet tilstedeværelsen av en viss følelse fra malerens side. Inspirasjonen til dette tvinges til å bruke de tilsvarende fargene og innebærer dermed tonen i skapelsen hans.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020