topografi

Ordet topografi kommer fra et gresk ord, som er sammensatt av leksikalske elementer topos eller τόπος, som betyr sted, territorium og rettskriving, som betyr beskrivelse, avhandling og skriving. Topografi er vitenskapen som studerer målene for jordoverflaten, med dens former og detaljer, både naturlige og kunstige eller fiktive.

topografi

Denne representasjonen finner sted på flate overflater, og begrenser seg til små økninger i terrenget, ved å bruke benevnelsen til «geodesi», som er en matematisk vitenskap som studerer og bestemmer figuren og størrelsen på hele den jordiske kloden som konstruerer de tilsvarende eller tilsvarende kart for større områder., men når det gjelder topografi er jorden geometrisk flat, mens den for geodesi ikke er den.

Topografiske kart bruker representasjonssystemet for avgrensede plan, og viser den høyeste delen av terrenget ved hjelp av linjene som forbinder punktene med samme høyde, som er tallet som indikerer høyden til et punkt over havet på kartene. eller på et annet planplan med såkalte kurver og de sier at kartet er topografisk, det er det som studerer fordelingen av den høyeste delen av jordoverflaten.

Topografi er en disiplin eller teknikk som har ansvaret for å beskrive på en veldig detaljert måte overflaten til et terreng, men det er ikke bare begrenset til høyden til felt i terrenget, men har også kartografiske redigerings- og skrivekomponenter, som er studere utdypingene av geografiske kart .

Anbefalt

Ammoniaksyntese
2020
grunneier
2020
Tonina
2020