trinn retningen

Det er en avgrensning som refererer til noe som er forbeholdt en spesifikk bruk, enten det er materiell eller ikke, avgrenser at på et tidspunkt er noe begrenset eller bruken er forskjellig fra de andre for et bestemt aspekt, klargjøring eller utfylling av et notat om En advarsel om noe, i dramatiske kunst som teater, filmer eller romaner, en dimensjon i forestillingen indikerer at forfatteren eller forfatteren av stykket gir regissøren retningslinjer for hvordan noen ting skal være, for eksempel innstillingen og deres natur for settet., om skuespillerne skal uttrykke bestemte holdninger og hvordan andre skal samhandle med hverandre, basert på karakteristikken til karakterene i stykket.

trinn retningen

Merknaden er generalisert på flere måter, i en skriving eller merknad, i linjer, figurer, tegn eller symboler som er laget i et manus, skriftlig verk eller i en tegning av et gitt objekt, hvor de klare reglene utføres med sine allerede etablerte regler. for hvert tilfelle. I den tekniske tegningen er det den mest komplekse delen fordi det er den som indikerer hva som er nødvendig, hva som skal gjøres og hva som ikke skal være kjent om en tegning, en dimensjon begrenser hvordan fremstillingen av den må være for å kunne bære det storstilt objekt, for å beregne dimensjonene om nødvendig, så det er viktig å ikke ignorere dem siden de ikke blir gjentatt på tegningen, det er flere typer dimensjoner som de som er gitt i serie, parallelle og progressive blant andre.

I skuespill er det regler å følge, som for det meste er krav fra forfatteren eller forfatteren av stykket til utøverne. Disse notatene, selv om de er i de skrevne librettosene, ikke blir lest eller handlet, er de bare for å tydeliggjøre et fokus på en scene og forståelse av selve verket og dets mest karakteristiske hovedpersoner; i handlingen indikerer det hvilket sted, natur og hvilken epoke det er basert på med møbler, belysning, lyd for å gi forskjellige effekter, og i sin tur indikerer de forskjellige karakterene hvilke kostymer og sminke de skal følge, bevegelsene og intensiteten til uttrykk som tonefall, for å oppnå et perfekt supplement og suksess på kontoret.

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020