Trygd

Sosial trygghet, også kjent som sosial trygghet, er et medisinsk, økonomisk og matbeskyttelsesprogram som gjør at enkeltpersoner, i tilfelle de mister sin stabile inntekt, kan motta alle fordelene knyttet til disse aspektene. Det er nært knyttet til sosial velferd, en rekke faktorer som i sammenheng vil hjelpe i åndelig og fysisk realisering av en person og sosial politikk, som er utdypet fra studiene og utdyping av teorier som tilsvarer utviklingen av sosiale sektorer, for å gripe inn på statlig nivå i ulikhetene som eksisterer, og sikre eksistensen av sosialforsikring.

Trygd

Sosial sikkerhet har sin opprinnelse i Tyskland i løpet av 1800-tallet med den såkalte "helseforsikringsloven". Det ble imidlertid ikke kjent med det navnet før i 195, da loven om sosial sikkerhet ble implementert i USA; Fra dette utvides konseptet takket være Sir William Beveridge i rapporten om sosiale forsikringer og allierte tjenester fra 1942.

Avhengig av lovene i hvert land, kan sosial sikkerhet få forskjellige egenskaper. De fleste land gir pensjoner til personer som er arbeidsledige eller som ikke kan arbeide trygt (som eldre og uføre) i tillegg til personer i delikate sivile situasjoner, for eksempel enke og barnehjem; noen tilbyr til og med forsikring for de familiene som har mistet personen som hadde en stabil inntekt, det vil si forsørgeren, i tillegg til kvinner som er i det tidligste morsrollen.

Anbefalt

oppløsning
2020
Ecuación de Movimiento
2020
adopsjon
2020