typografi

Ordet typografi stammer fra den latinske "typografen" som oppstår fra foreningen av tre komponenter som er "typer" som betyr "mugg" og "grafos" som kan sies å referere til "skrive eller registrere" og suffikset "ia" som det ligner på "kvalitet eller handling" . Typografi er kjent som egnethet, handel og den valgte industrien og bruk av de forskjellige typene skrifter som er designet med enhet av stil for å kunne utføre redigeringsarbeid. Det er også en oppgave som tar for seg alt relatert til symboler, tall og bokstaver som kan skrives ut på fysiske eller digitale medier .

typografi

I typografi avhenger typedesign, utseende og dimensjoner av denne spesialiteten. Det er sannsynlig å differensiere de forskjellige grenene eller inndelingene i denne kunsten, da kreativ typografi er den som undersøker grafiske former utover det språklige formålet med tegn, publiseringstypografi er knyttet til egenskapene, forskriftene, typen detalj eller mikrotype som tolkes av følgende inkarnasjoner som bokstaver, mellomrom mellom bokstaver og mellom ord, linjeavstand og kolonne .

Typografi lignet opprinnelig kalligrafi, som over tid ble valgt for de mest forståelige og lettforståelige typene og er en beslutning koordinert av tekniske fremskritt.

På den annen side når du snakker om typografityper som er hver av de forskjellige typene bokstaver eller verkstedstykkene som brukes til å fremheve et brev eller et tegn der det må understrekes fordi de har en serie komponenter som de danner hva deres anatomi er .

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020