underdanighet

Ordet innsending indikerer å være underordnet viljen til en annen person som absolutt lydighet skyldes. Innlevering aksepteres av personen, ofte av frykt, å være utsatt for en annen er mulig, hvis det er fysisk aggresjon eller psykologisk skremming. Generelt gjør folk som inntar denne holdningen det fordi de er svake i karakteren og mer utsatt for denne typen handlinger.

underdanighet

Innenfor rettsområdet blir innsending sett på som samsvar med det en av partene i tvisten søker. Selv om dette ikke betyr at rettighetene til den andre parten er innrømmet, men likevel er rettsaken eller klagen avsluttet.

På et personlig nivå er underkastelse vanlig i familier med dysfunksjonelle egenskaper, der barn til sterkt autoritære foreldre aksepterer den typen liv som foreldrene tvinger dem til å ha siden de ikke har fysisk styrke eller modenhet. psykologisk som de har. Det er her denne typen foreldre drar fordel av å dempe dem og begrense deres frihet. For eksempel er det tilfelle av barn som blir tvunget av foreldrene til å forlate skolen for å gå på jobb eller å tigge på gaten.

Det samme skjer med ekteskap, der kvinnen skal være underdanig overfor mannen sin, men dette er allerede en saga blott, i dag har koner de samme rettighetene som ektemenn og uten grunn (med mindre hun er enig) er forpliktet til å få mannen si.

Når det gjelder autoritære regjeringer, kjennetegnes disse nettopp av at innbyggerne er underlagt deres makt .

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020