underslag

Også kjent som underslag, er det handlingen der en eller flere individer feilaktige verdipapirer eller midler som er betrodd dem på grunn av en høytstående stilling eller stilling. Det er et økonomisk bedrageri, en subtilt trekk fra tjenestemenn eller offentlig myndighet fra en tredjepart med deres samtykke, når de bruker sin stilling til feilstyring. Nevnte forbrytelse vil avhenge av verdien av de stjålne beløpene samt skaden eller hindringen forårsaket av den offentlige tjenesten.

underslag

Underslag eller underslag er kjent som en lovpålagt lovovertredelse (noe som er beordret eller konstitusjonelt), det er en forbrytelse mot patrimonien eller en eieres rett til å kontrollere disponeringen og bruken av den aktuelle eiendommen. For å oppsummere underslag av midler, er det bruk av andre eller statens penger eller eiendommer i andre ting enn det som var ment for bruk. Generelt til egen fordel. Tilfeller av underslag eller underslag sees over hele verden, som påvirker økonomien i et land, og det er grunnen til at kontrollen med pengene skal signeres med datoen for hvert av fondene, det må være av stor betydning. viktighet, så vel som den monetære overvåkingen som bør gjøres for eiere av store mengder penger. Alt dette for å unngå at midlene som er bestemt til sosialt arbeid eller til vekst av en nasjon blir brukt på en korrupt måte eller til å finansiere prosjekter som ikke gir noen fordel for samfunnet.

Det er forskjellige måter å begå underslag på, slik er tilfellet:

  • Når de har ansvaret for et begrep om midler, inntekter eller effekter av offentlige administrasjoner.
  • Når de er lovlig utpekt som depositarer for strømmer eller offentlige effekter.
  • Når de er administratorer eller forvaltere av penger eller beslaglagte eiendeler, kidnappet eller deponert av den offentlige myndighet, selv om de tilhører enkeltpersoner.

Anbefalt

Sosial kontekst
2020
kabaret
2020
Tsunami
2020