ustraffet

Straffrihet er et konsept som omfatter en rekke hendelser, som utløser en handling som forårsaker skade på en person eller ting, og den som er ansvarlig for å utføre handlingen får ikke straff for det. Det er et veldig vanlig begrep, ganske kjent, spesielt på det juridiske feltet, som en henvisning til de tilfellene der det ikke er mulig å fange den kriminelle som begikk dem eller straffen som er avsagt er mye mindre enn hva de egentlig burde få . Imidlertid stammer dette fra mangelen på kunnskap, fra de som har ansvar for gjengjeldelse, om hvordan det skal gjøres, eller i like stor grad fordi personen involvert var i stand til å unngå konsekvensene av handlingen han begikk.

ustraffet

For de fleste organisasjoner som sikrer rettighetene til ofre for visse forbrytelser, er straffrihet en omstendighet der ofrene blir nektet en prosess for å helbrede eller reparere konsekvensene, enten de er fysiske eller psykologiske.

Det skal bemerkes at straffrihet i noen land er mye hyppigere av politiske og rettslige grunner; den første fordi politisk korrupsjon kan føre til en rekke skader på systemet som nasjonen styres under, den siste fordi fordi de etablerte lovene ikke er strenge eller de som har ansvar for å avgjøre dommene ikke gjør jobben sin, kriminelle kan ikke motta straffen han fortjener. Menneskerettighetsorganisasjoner er en del av de som ofte protesterer for ofre for krigsforbrytelser eller forverret vold for å bli belønnet med fangenskapen av den kriminelle som såret dem.

Anbefalt

Sosial kontekst
2020
kabaret
2020
Tsunami
2020