Utdanningssosiologi

Sosiologi er vitenskapen som har ansvaret for å studere forholdene som eksisterer mellom mennesker som tilhører et samfunn, samt analysere de forskjellige gruppene som utgjør samfunnet; Dette er en vitenskap, som tilhører gruppen av samfunnsvitenskapene så vel som humaniora. Materiellets sosiologi omfatter den komplette analysen av alle fenomener som oppstår i samspillet mellom to eller flere mennesker, ved å analysere de interne strukturformene (som sosiale klasser, sosial mobilitet, verdier, institusjoner, normer, lover), konflikter mellom hver samfunnsstruktur, og de former for samarbeid som genereres gjennom forhold til hverandre.

Utdanningssosiologi

Med andre ord, sosiologi studerer formaliteten i forholdene som eksisterer i livene og samfunnene som utgjør en region. Når det gjelder fakta og virkelighet, bestemmer sosiologien ikke normene til sosiale tilstander, og heller ikke særegenheter ved menneskelig atferd, fordi det er målet med filosofi og sosial etikk. Det skal bemerkes at ordet "sosiologi" ble utviklet av Auguste Comte, men konseptet om det ble produsert gjennom den sosiale og filosofiske tanken om opplysningstiden.

Følgelig blir pedagogikkens sosiologi sett på som et område i denne vitenskapen, hvis mål er å analysere og konseptualisere samspillet mellom studenter som tyr til en utdanningsenhet eller skole, som er dokumentert som et element i sosialisering., i samfunnet det opererer eller bor i.

Anbefalt

hydrologi
2020
theocentrism
2020
forbud
2020