utsikt

Ordet mening kommer fra latinske røtter til ordet «opinari» som betyr å danne en dom. Så mening forstås som den oppfatningen eller dommen du har om noe, noen, eller om noe tvilsomt spesielt. Det er med andre ord måten eller måte å bedømme på en spesifikk sak . Andre kilder definerer mening som tanken til et utsatt individ om noe emne. En annen bruk av ordet er å beskrive konseptet eller berømmelsen som en enhet eller ting holdes i.

utsikt

På området filosofi er opinionen eller "doxa" i følge Platon, gresk filosof, tilhenger av Sokrates og lærer av Aristoteles, en ikke-sann, utilstrekkelig og ufullstendig delkunnskap som er basert på persepsjon, refererer til den fornuftige verden, er si til romlig-tidsmessige ting, til kroppslige enheter, og på skalaen av kunnskap. Og oppfatningen er delt inn i to typer kunnskap, først har vi antagelsen om at det er kunnskapen den har gjennom en dom som er dannet fra ufullstendige data ; og troen som er kunnskapen vi har om ting når vi observerer og oppfatter dem direkte og skaper en dom om dem .

Til slutt er det også snakk om opinionen for å nevne dommen fra en bestemt gruppe eller et sett med mennesker om et bestemt spørsmål ; i den journalistiske og politiske sfæren brukes den til å reflektere eller fange opp hva et land eller by mener om en bestemt sak. Og det bestemmes gjennom intervjuer og undersøkelser for hver enkelt person å uttrykke og uttrykke sine tanker om ethvert tema.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020