veie

Ordet vekting stammer fra det latinske “ponderatĭo, -ōnis” som i det kongelige akademi definerer det som “oppmerksomhet, takknemlighet, vekt og omsorg med hva noe blir sagt eller gjort” . Dette betyr at vektingen er noe vanlig De brukes i bank-, finans-, noterte- og kredittmarkedene, siden de snakker om vektingen av selskaper eller aksjer i forhold til indeksen som er etablert som en sammenligning med omsatt volum, enten det er positivt eller negativt iht. som uttrykt.

veie

Vektingen hjelper også til å beregne eller vurdere noe som har som referanse forskjellige typer parametere i henhold til de som skal vektes at det ikke bare er tildelt en verdi eller verdsettelse på et moralsk eller subjektivt nivå som kan utløse en økonomisk og økonomisk verdi .

I matematikkområdet er vekten et mål på sentral tendens som er praktisk når et datasett har en tilsvarende verdi i forhold til de andre dataene, dette oppnås ved å multiplisere hver av dataene med sin vekt eller vekt for å kunne senere legg til, og oppnår dermed en balansert sum, etter at denne prosedyren er utført, blir den delt med resultatet som ga summen av vektene, og dermed ga resultatet av det veide gjennomsnittet .

Vektingssystemene for karakterene til studentsentrene er basert på vektingsparameteren for å tilordne en bestemt vekt til hver av eksamenene som påvirker gjennomsnittskarakteren, disse resultatene legges til og deles for å ha alle notatene.

Anbefalt

blære
2020
sammenheng
2020
Cepa
2020