vennlighet

Velvilje er en kvalitet på mennesket det viser i samfunnet at det er bra med de du bor sammen med. I følge sin etymologi består velviljen av begrepene "Bene" som betyr "God" og "Voló" betyr "Ønsker". Med andre ord, en person som er velvillig, vil være god mot andre. Følelsene dine dikterer at handlingene du må ta, må komme andre til gode, selv om trivselen din blir kompromittert. Filosofisk sett er velvilje verdien som blir gitt til handlinger, denne verdien er positiv og er designet slik at alle handlinger som er basert på den, er konstituert for å gjøre godt.

vennlighet

I samfunnet er det en kode som vi kjenner som etikk. Moral, derimot, er den betydningen som er født fra utdannelsen mottatt hjemme og i utdanning. Når begge blir drevet av en person som viser gode intensjoner, representerer han en figur som er et eksempel å følge. Et eksempel på velvilje er det som er vist ved handlinger fra pave Frans I, som med gester av ydmykhet og en bemerkelsesverdig transformasjon av den katolske kirke har sendt et budskap om fred, forening og fellesskap blant verdens mennesker.

De nye sosiale trender som eksisterer i dag, har endt ved forskjellige anledninger i regjerings- og etniske konflikter, inkludert kriger, noe som har betydd en nedgang i velvillige mennesker, med tanke på det faktum at de blir tvunget til å ta vare på interessene deres og dine nærmeste mennesker. Når en person er velvillig, er han eksepsjonell, annerledes og skiller seg ut.

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020